Informatie over gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming / Verzoeken tot toestemming

 

Doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens. Conform artikel 13 van Wetsdecreet no. 96/2003 (hierna te noemen de Code), verzamelt en verwerkt Musement S.r.l. (hierna te noemen Musement) als zijnde Gegevensbeheerder bepaalde persoonlijke gegevens over de gebruikers van website www.musement.com

De persoonlijke gegevens - zoals hieronder omschreven - worden verwerkt door Musement voor doeleinden die verband houden met het leveren van de diensten verkrijgbaar via  www.musement.com en via andere websites die verwijzen naar Musement.com, en in het bijzonder om

(a)        een zoekmachinedienst te bieden waarmee informatie opgezocht kan worden over tickets en aanbiedingen van musea, culturele instellingen, theaters en touroperators (de Leverancier), en 

(b)     vouchers te verkopen die inwisselbaar zijn voor tickets, en tickets die rechtstreeks worden uitgegeven door de Leverancier voor toegang tot het terrein en de expositie van de Leverancier en/of om gebruik te maken van de faciliteiten of reisdiensten aangeboden door de Leverancier (de Leveranciers Dienst);

(c)    tickets te verkopen voor faciliteiten en reisdiensten die direct worden geleverd door Musement.

(hierna te noemen de Diensten). 

Tenzij u uw toestemming intrekt op uw persoonlijke pagina van deze Website kunnen uw Persoonlijke Gegevens tevens verwerkt worden door Musement om u nieuwsbrieven en andere promotionele materialen te sturen met betrekking tot Diensten die vergelijkbaar zijn met de eerder aan u geleverde diensten. U kunt uw toestemming voor ontvangst van deze communicatie op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@musement.com. Bovendien kunt u bij het aanmelden voor of aankopen van een Dienst uw uitdrukkelijke toestemming geven aan de Leverancier om u marketingcommunicatie te sturen, of aan Musement en zijn partners om marketing- en marktanalyse uit te voeren op de Persoonlijke Gegevens.

Persoonlijke Gegevens en de wijze en plaats van verwerking. De persoonlijke gegevens kunnen direct gegeven worden door de gebruikers van de Dienst (bijvoorbeeld persoonlijke gegevens zoals naam, achternaam, e-mailadres, creditcardnummer en - indien de van toepassing zijnde belastingvoorschriften dit vereisen – adres, land, telefoonnummers, geboortedatum en Burgerservicenummer) en kunnen gegevens omvatten die verzameld worden wanneer de dienst geleverd wordt (bijvoorbeeld het type en aantal gekochte producten en informatie uit Cookies - zie hieronder) (de Persoonlijke Gegevens). 

De Persoonlijke Gegevens worden opgeslagen op Musements servers en verwerkt (op al dan niet elektronische wijze) om de Diensten te verzorgen, statistisch marktonderzoek uit te voeren (met gebruikmaking van geanonimiseerde gegevens) en te voldoen aan verplichtingen die worden gesteld door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De Persoonlijke Gegevens worden uitsluitend verwerkt door personen die zijn aangesteld door Musement en in het bijzonder door Musements werknemers (met inbegrip van werknemers van bij Musement aangesloten bedrijven).

Doorgeven van Persoonlijke Gegevens aan de Leveranciers (gegevensbeheerders). Om de Dienst te kunnen leveren kan Musement aan de Leverancier - zoals genoemd in de betreffende 'productinformatie' en in de bestelling - de Persoonlijke Gegevens doorgeven die strikt noodzakelijk zijn om de Leveranciers Dienst te kunnen leveren in Italië of daarbuiten (bijvoorbeeld de naam van de gebruiker, uw e-mailadres indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de Leveranciers Dienst en alle relevante informatie omtrent de reservering en boeking). De Leverancier treedt op als zelfstandige gegevensbeheerder met betrekking tot de opgegeven Persoonlijke Gegevens. De Leverancier heeft u mogelijk zijn Privacybeleid toegestuurd en wij raden u aan deze nauwgezet door te lezen. De Leveranciers kunnen contact met u opnemen indien noodzakelijk om extra informatie over u in te winnen, om uw reservering of boeking te kunnen faciliteren, om de Leveranciers Dienst te kunnen leveren of om te reageren indien u een beoordeling invult. 

Doorgeven van Persoonlijke Gegevens aan partners van Musement en andere leveranciers (gegevensverwerkers). Om de Dienst te kunnen leveren kan Musement de Persoonlijke Gegevens doorgeven aan partijen die consultatie- of adviseringsactiviteiten voor Musement verrichten, alsmede aan partners van Musement en zijn leveranciers, zowel in Italië als daarbuiten, binnen de EU, om taken te kunnen uitvoeren namens Musement met betrekking tot de Diensten (zoals het afronden van bestellingen, versturen van tickets, verzenden van post en e-mails, bieden van marketingassistentie, verwerken van creditcardbetalingen en bieden van klantenservice). Dergelijke bedrijven hebben toegang tot Persoonlijke Gegevens om deze taken te kunnen uitvoeren (maar kunnen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken), zijn gehouden om de data conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving toe te passen, worden aangesteld als gegevensverwerker namens Musement en worden genoemd op een actuele lijst die beschikbaar is op musement.com. De Persoonlijke Gegevens worden niet aan andere derde partijen doorgegeven of op andere wijze gepubliceerd.

Tijdstip van verwerking. De Persoonlijke Gegevens worden bewaard voor zolang noodzakelijk is om de door de Gebruiker bestelde Dienst te kunnen leveren, of zoals aangegeven bij de doelstellingen in dit document, en de gebruiker kan de gegevensbeheerders te allen tijde verzoeken om de gegevens tijdelijk of permanent te verwijderen. 

Cookies. Bepaalde pagina's van de Website waarop de Dienst wordt aangeboden maken gebruik van een in de industrie gebruikelijke technologie genaamd 'cookies'. De 'cookies' zijn kleine gegevensbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen als u een bepaald gedeelte van een website bezoekt. Cookies helpen u doordat ze Musement eenvoudig van informatie voorzien en ze helpen Musement te begrijpen welke gedeelten van de website het populairst zijn, waar Musement-bezoekers naar toe gaan, en hoeveel tijd ze daar doorbrengen. Met deze informatie helpen cookies u door uw internetinstellingen automatisch aan te passen. Musement gebruikt cookies vooral op de manier omschreven op de 'Cookiespagina'.

Als u geen cookies wenst te accepteren kunt u ze uitschakelen door de aanwijzingen op de pagina's van derde partijen te volgen op de 'Cookiespagina' en/of door de aanwijzingen van uw browser te volgen.

Beveiligingsmaatregelen. Musement heeft beveiligingsmaatregelen genomen om de risico's omtrent gegevensverlies en -beschadiging (zelfs accidenteel) van de Persoonlijke Gegevens, ongeautoriseerd gebruik of onrechtmatige gegevensverwerking tot het minimum te beperken.   

Het uitoefenen van de rechten onder de Wet bescherming persoonsgegevens. U kunt op ieder moment de rechten uitoefenen die u krachtens de wet toekomen, namelijk het recht om geïnformeerd te worden over het bestaan, de inhoud, doeleinden en methoden van verwerking van de Persoonlijke Gegevens en het recht op updates, rectificaties, integratie en (waar wettelijk toegestaan) verwijdering van Persoonlijke Gegevens. Deze rechten kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming die is aangesteld door Musement door een e-mail te sturen naar privacy@musement.com. Let op: als u uw Persoonlijke Gegevens niet beschikbaar stelt kan het zijn dat Musement de Diensten niet aan u kan leveren.

Cookiespagina

De volgende cookies stellen ons in staat om bezoekersaantallen op de website te observeren en analyseren.

Google Analytics (Google).
Google Analytics is een dienst waarmee websites geanalyseerd kunnen worden. Het wordt geleverd door Google Inc. ('Google'). Google gebruikt de verzamelde data om het gebruik van de website bij te houden en te onderzoeken (op anonieme basis), om rapporten op te stellen over de activiteiten van de website en deze te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en personaliseren.
Verzamelde Persoonlijke Gegevens: Bezochte pagina's en gebruik van Data en Cookie. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid:  Afmelden

Geolocatie. Deze Applicatie kan locatiegegevens van de gebruikers verzamelen, gebruiken en delen om locatiegebonden diensten te verzorgen.
De meeste browsers en apparaten bieden manieren om deze functionaliteit standaard uit te schakelen. Verzamelde Persoonlijke Gegevens: Geografische positie.

Interactie met externe sociale netwerken en platforms
Deze diensten staan directe interactie met sociale netwerken of andere platforms toe vanaf de pagina's van de website.
Op de door deze diensten verkregen interactie en informatie  zijn altijd de privacy-instellingen van de gebruiker van toepassing op ieder sociaal netwerk.
Als een dienst wordt geïnstalleerd die kan communiceren met sociale netwerken kan deze zelfs bezoekersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd wanneer gebruikers deze dienst niet gebruiken.

Facebook 'Vind-ik-leuk'-knop en sociale widgets (Facebook)

De Facebook 'Vind-ik-leuk'-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie mogelijk maken met het sociale netwerk Facebook dat wordt aangeboden door Facebook Inc.
Verzamelde Persoonlijke gegevens: Bezochte pagina's en gebruik van Data en Cookie.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid Pinterest “Pin it”-knop en sociale widgets
De Pinterest “Pin it”-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie mogelijk maken met het Pinterest-platform dat wordt aangeboden door Pinterest Inc.
Verzamelde Persoonlijke gegevens: Bezochte pagina's en gebruik van Data en Cookie.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid Google+ +1-knop en sociale widgets (Google)
De Google+ +1-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie mogelijk maken met het Google+ sociale netwerk dat wordt aangeboden door Google Inc.
Verzamelde Persoonlijke gegevens: Bezochte pagina's en gebruik van Data en Cookie. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid 

Sociale Applicaties
Deze diensten geven de website toegang tot de gegevens op uw profiel op de sociale netwerken en laten de website communiceren met uw post. Deze diensten worden niet automatisch geactiveerd maar dienen uitdrukkelijk geautoriseerd te worden door de gebruiker.

Toegang tot het Twitter-account (Deze Applicatie)
Deze dienst laat deze Applicatie verbinding maken met het account van de gebruiker op het sociale netwerk Twitter, dat wordt aangeboden door Twitter Inc.
Verzamelde Persoonlijke gegevens: Verschillende soorten gegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

Toegang tot het Faceboook-account (Deze Applicatie)
Deze dienst laat deze Applicatie verbinding maken met het account van de gebruiker op het sociale netwerk Facebook, dat wordt aangeboden door Facebook Inc.
Gevraagde toestemming: Over mij, Toegangsverzoeken, E-mail en interesses.
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid