Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden 

 (Algemene Voorwaarden)

 

1.    Samenvatting van de belangrijkste verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding en verkoop van de Producten (als hieronder gedefinieerd) op de website www.musement.com en andere websites die naar www.musement.com verwijzen (musement.com of de Website) door Musement S.r.l. met het hoofdkantoor aan de Polesine no. 13 te Milaan, geregistreerd bij het Handelsregister van Milaan onder no. MI1995020, belastingnummer en btw-nummer 07978000961, online reisbureau vergunning no. 19605 Regione Lombardia verleend op 8 januari 2014 (Musement).

Lees de volledige Algemene Voorwaarden nauwkeurig voordat u uw bestellingen plaatst, want dit is slechts een samenvatting van de belangrijkste verkoopvoorwaarden.

  • PERSONEN GERECHTIGD TOT AANKOOP: alleen volwassenen kunnen klanten zijn van de Website (elk individu dat handelt met doeleinden die buiten zijn of haar zakelijke of beroepsactiviteiten vallen).
  • AANGEBODEN PRODUCTEN (de Producten): Musement verkoopt vouchers die inwisselbaar zijn voor tickets en tickets die rechtstreeks worden uitgegeven door musea, culturele instellingen, theaters en touroperators (de Leverancier) voor toegang tot het terrein van de Leverancier en de expositie en/of om gebruik te maken van de faciliteiten of reisdiensten aangeboden door de Leverancier (de Leveranciers Dienst). De Producten kunnen ook tickets voor faciliteiten of reisdiensten inhouden die direct door Musement worden aangeboden. In dat geval wordt Musement beschouwd als een Leverancier in de zin van deze Algemene Voorwaarden. Tenzij anders aangegeven treedt Musement bij uw aankopen op de website op als agent of wederverkoper van de Leverancier of als dienstverlener. Musement wijst iedere aansprakelijkheid van de hand voor de adequaatheid van de Leveranciers Dienst of de consequenties van het gebruik van de Leveranciers Dienst.
  • PRODUCTEN EN PRIJZEN: producten worden omschreven in het gedeelte 'productomschrijving' op de Website. De prijzen zijn berekend in Euro's en altijd inclusief btw.
  • BESTELWIJZE: om een bestelling van een of meer producten te plaatsen dient u het online Bestelformulier in te vullen (dit wordt aangemerkt als een voorstel tot overeenkomst) en het elektronisch te versturen naar Musement. Door een Bestelformulier naar Musement te sturen, geeft u aan (a) de 'productomschrijving' van de Leveranciers Dienst volledig te hebben gelezen en begrepen en (b) zonder voorbehoud te aanvaarden en in acht te nemen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en (waar van toepassing) de algemene verkoopvoorwaarden van de Leverancier (de Leveringsvoorwaarden). Wij raden u aan het annulerings- en no-showbeleid van de betreffende Leverancier zorgvuldig te lezen voordat u uw reservering maakt. U dient op het geboekte tijdstip aanwezig te zijn bij de Leveranciers Dienst. Er kan geen geld teruggegeven worden als u te laat of niet aanwezig bent.
  • VERWERKING VAN BESTELLINGEN: als u het Bestelformulier heeft ingevuld stuurt Musement en/of de Leverancier u een elektronisch ticket of een e-mail met daarin de locatie waar uw papieren ticket zich bevindt.
  • PERSOONLIJKE GEGEVENS: lees voor informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens ons Privacybeleid hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Musement Customer Care via het volgende e-mailadres: support@musement.com.

Wanneer het zijn werkzaamheden als reisbureau uitvoert overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving is Musement verzekerd bij Allianz onder polisnummer 194904.

2.    Reikwijdte

2.1  Producten worden slechts te koop aangeboden aan (a) consumenten (overeenkomstig decreet 206/2005) met inbegrip van personen die handelen met doeleinden die buiten hun zakelijke of beroepsactiviteiten vallen; (b) volwassenen (overeenkomstig de wet in hun Land).

Musement is gerechtigd zich te verzetten tegen bestellingen van andere partijen dan consumenten en tegen andere bestellingen van tickets die niet in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden.

2.2           Musement verkoopt via de Website:

(a)            vouchers die kunnen worden ingewisseld voor tickets voor de Leveranciers Dienst, als een agent of wederverkoper van de bedoelde Leverancier (hierna te noemen Route A);

(b)            toegang tot het platform van de Leverancier om tickets te kopen voor de Leveranciers Dienst (hierna te noemen Route B);

(c)            tickets voor activiteiten en reisdiensten georganiseerd door Musement (hierna te noemen Route C).

De Dienst wordt alleen door Musement georganiseerd waar dit is aangegeven.  

A. Regels die van toepassing zijn op Route A, Route B en Route C

3.    Productinformatie en -prijs

3.1.         U vindt de specificaties van en informatie over de Leveranciers Dienst en de Producten in de 'productomschrijving' op musement.com. In dit gedeelte ziet u ook de prijs van het betreffende Product, welke wordt berekend in Euro's inclusief btw. Controleer of de prijsinformatie op de Website klopt voordat u een bestelling plaatst.

3.2           In overeenstemming met art. 7 van het Italiaanse wetsdecreet 633/72 wordt btw berekend over de betreffende factuur aan zowel Italiaanse ingezetenen als consumenten die geen Italiaanse ingezetenen zijn.

3.3           Door uw bestelling te plaatsen geeft u aan de 'productomschrijving' van de geselecteerde Leveranciers Dienst  en het Product volledig te hebben gelezen en begrepen.

4.    Ontslag van aansprakelijkheid

4.1           Musement is slechts aansprakelijk voor de verkoop van Producten die het in zijn eigen naam en ten behoeve van zichzelf heeft geleverd (Route C). In alle andere gevallen is Musement niet aansprakelijk voor de Leveranciers Diensten, die uitsluitend door de betreffende Leverancier verzorgd worden. Tot zover maximaal toegestaan onder de relevante wetgeving bevestigt u Musement te zullen ontslaan van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot enige kosten, onkosten, verliezen en/of financiële verplichtingen die mogelijk voortvloeien uit het schenden van de Leveringsvoorwaarden door de Leverancier anders dan door Musement en/of voor iedere gebeurtenis die op welke manier dan ook verband houdt met de dienst die is geleverd door een dergelijke Leverancier.

4.2           Door een Product te kopen gaat u akkoord met de relevante Leveringsvoorwaarden, met inbegrip van een eventueel annulerings- en no-showbeleid van de betreffende Leverancier en alle aanvullende voorwaarden van de Leverancier die van toepassing zijn op uw reservering of tijdens uw bezoek.

U dient aanwezig te zijn bij de Leveranciers Dienst op de datum en tijd die zijn aangegeven op uw Bestelformulier. Er wordt geen geld teruggegeven als u niet op tijd aanwezig bent. Als u uw reservering wilt annuleren, denk er dan om dat er annuleringskosten in rekening gebracht kunnen worden in overeenstemming met het annulerings- en no-showbeleid van de betreffende Leverancier. Wij raden u aan het annulerings- en no-showbeleid van de Leverancier zorgvuldig te lezen voordat u uw reservering maakt.

5.    Bestelprocedures

5.1           Om een bestelling te plaatsen voor de aankoop van een of meer producten op musement.com dient u het betreffende Product te selecteren en het online bestelformulier in te vullen. Dit formulier wordt aangemerkt als een voorstel tot overeenkomst (het Bestelformulier). Het Bestelformulier bestaat uit een pagina 'persoonlijke gegevens' waarop u uw persoonlijke informatie op kunt invullen en een tweede pagina voor uw betaalgegevens (zie art. 5 hieronder). In het Bestelformulier worden de belangrijkste gegevens over het bestelde Product getoond alsmede de artikelprijs (inclusief btw) en een link naar de Leveringsvoorwaarden.

In overeenstemming met art. 7 van het Italiaanse wetsdecreet 633/72 wordt btw berekend over de betreffende factuur aan zowel Italiaanse ingezetenen als consumenten die geen Italiaanse ingezetenen zijn.

5.2           Om uw gegevens in te kunnen vullen en het Bestelformulier te kunnen versturen dient u zich eerst te registreren op de Website of uw persoonlijke gegevens in te voeren bij een enkele aankoop (door uw persoonlijke gegevens op het registratie-/bestelformulier in te vullen of in te loggen met een sociale media-account). De gebruiker staat ervoor in en garandeert dat alle persoonlijke gegevens die tijdens het registratie- en bestelproces worden ingevuld actueel, compleet, accuraat en waarheidsgetrouw zijn. De gebruiker geeft Musement toestemming om de persoonlijke gegevens en andere opgegeven informatie te verifiëren en zal zijn of haar medewerking aan Musement verlenen in geval van een dergelijke verificatie.

5.3           Door een Bestelformulier aan Musement te sturen gaat u zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Leveringsvoorwaarden. Een korte samenvatting van de belangrijkste Leveringsvoorwaarden en een link naar de volledige leveringsvoorwaarden zijn op ieder gewenst moment te raadplegen op de Website.

5.4           Het Bestelformulier wordt zolang opgeslagen in onze database als nodig is om uw bestelling te verwerken en toegestaan is door de wet. U kunt uw Bestelformulier bekijken op uw persoonlijk pagina van de Website in het gedeelte 'Mijn Tour' dat u hier vindt.

6.    Betaling

6.1           Voordat u het Bestelformulier instuurt dient u uw creditcardgegevens in te voeren (Via, Mastercard of American Express).

6.2           Alle financiële gegevens (zoals uw creditcardnummer en vervaldatum) worden volgens een coderingsprotocol naar Adyen BV gestuurd (provider van een betalingssysteem) zonder dat derde partijen er op welke manier dan ook toegang toe hebben. Dergelijke gegevens worden niet gebruikt door Musement voor andere doeleinden dan het uitvoeren de procedure die betrekking heeft op uw aankoop of restitutie in geval van annulering, in overeenstemming met uw recht op ontbinding of voor het aangeven van fraudegevallen aan de politie.

7.    Totstandkoming van de koopovereenkomst

De bestelling wordt aangemerkt als verzonden op het moment dat Musement uw Bestelformulier elektronisch ontvangt en de daarin gegeven informatie is geverifieerd.

Het contract wordt aangemerkt als uitgevoerd wanneer - nadat een geautoriseerde betaling via de Website is gemaakt - Musement (in geval van Route A en Route C) of de Leverancier (in geval van Route B) uw elektronische voucher of ticket heeft geleverd.

8.    Factuur

In het geval dat de betaling rechtstreeks aan Musements bankrekening wordt gedaan, verstuurt Musement de factuur zelf. Op de relevante factuur van Musement worden de bedragen en details gegeven die zijn ontvangen ten behoeve van de Leverancier en de bemiddelingskosten die aan Musement worden betaald, of in geval van Route C, de bedragen die Musement ontvangt ten behoeve van zichzelf.

B.             Regels van toepassing op Route A

9.    Bevestiging van Musement

9.1 Met betrekking tot bepaalde Producten waarbij dat is aangegeven in de betreffende 'productomschrijving', treedt Musement op als agent (mandatario) of wederverkoper voor de betreffende Leverancier.

9.2 Na bevestiging van de bestelling en ontvangst van betaling via de Website stuurt Musement u onmiddellijk per e-mail de voucher die u kunt inwisselen voor een ticket bij de Leverancier of meteen kunt gebruiken bij de Leveranciers Dienst.

Op de Leveranciers Dienst zijn de Leveringsvoorwaarden van toepassing die de Leverancier heeft opgesteld (waarvan de belangrijkste bepalingen op ieder moment geraadpleegd kunnen worden op de Website en waarnaar verwezen wordt in bovengenoemde e-mail).

C.             Regels van toepassing op Route B

10.    Bevestiging van de Leverancier

10.1        Met betrekking tot bepaalde Producten als gespecificeerd in de betreffende 'productomschrijving' verzorgt Musement een zoekmachinedienst om informatie over tickets en aanbiedingen van Leveranciers op te zoeken en een softwareprogramma dat gebruikers rechtstreeks Diensten van de Leverancier laat reserveren en bestellen zonder dat er verbinding met de Leveranciers website gemaakt hoeft te worden.

10.2        Zodra een geautoriseerde betaling via de Website is gedaan stuurt de Leverancier u uw elektronische ticket of een e-mail waarin staat waar u uw papieren ticket kunt ophalen. Als dit de gevolgde Route is wordt de reservering of aankoop gedaan door de gebruiker en verwerkt door de Leverancier. Musement is niet aansprakelijk voor vertraging of onvermogen van de Leverancier bij het uitvoeren van het reserverings- of aankoopproces..

Op de Leveranciers Dienst zijn de Leveringsvoorwaarden van toepassing die de Leverancier heeft opgesteld (deze zijn op ieder gewenst moment op de Website en op de Leveranciers website te raadplegen).

D.             Regels van toepassing op Route C

11.    Bevestiging van Musement

11.1    Met betrekking tot bepaalde Producten als gespecificeerd in de betreffende 'productomschrijving' levert Musement de genoemde faciliteit of reisdienst.

11.2 Zodra een geautoriseerde betaling via de Website is gedaan stuurt Musement u onmiddellijk uw elektronische ticket (in zijn eigen naam en ten behoeve van zichzelf) waarmee u van de gewenste dienst gebruik kunt maken.

Op de diensten die rechtstreeks door Musement worden geleverd zijn de Leveringsvoorwaarden van toepassing die Musement heeft opgesteld (deze zijn op ieder gewenst moment op de Website te raadplegen en er wordt naar verwezen in bovengenoemde e-mail).

E. Slotbepalingen

12.    Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Musement om de Producten te kunnen leveren. Musement communiceert met de Leverancier - zoals genoemd in de betreffende 'productinformatie' en in de bestelling - de persoonlijke gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de Leveranciers Dienst te kunnen leveren (bijvoorbeeld de naam en het e-mailadres van de gebruiker en indien noodzakelijk voor uitvoering van de Leveranciers Dienst, de reservering die u op musement.com gemaakt heeft en alle daaraan gerelateerde informatie). Musement en Leveranciers handelen ieder als zelfstandige gegevensverwerkers met betrekking tot de ingevoerde persoonlijke gegevens en uitsluitend met het oogmerk om de betreffende Diensten te leveren. U kunt op ieder moment uw toestemming intrekken om Musements nieuwsbrieven en updates over Producten vergelijkbaar met die u gekocht heeft te ontvangen. Bovendien kunt u uitdrukkelijke toestemming geven om communicatie met betrekking tot marketing en marktonderzoek van de Leverancier te ontvangen en Musement en de Leverancier toestemming geven om marktonderzoek en analyse op uw persoonlijke gegevens uit te voeren.

Lees het gehele door Musement toegepaste privacybeleid hier door.

13.     Wijzigingen

De Algemene Voorwaarden kunnen zo nu en dan gewijzigd worden ten gevolge van nieuwe wet- en regelgeving of om andere redenen. De nieuwe Algemene Voorwaarden treden in werking op de datum van publicatie op musement.com. Bekijk dit gedeelte van de Website regelmatig om de meest recente en actuele Algemene Voorwaarden te raadplegen.

14.    Overige

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, ongeldig, onuitvoerbaar of in strijd met de openbare orde wordt verklaard in de definitieve beslechting door een bevoegde rechtbank, wordt die bepaling verwijderd en blijven de overige Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

Musement kan zijn rechten op grond van deze Algemene Voorwaarden zonder beperking overdragen of toekennen aan een derde partij.

15.    Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Op deze Algemene Voorwaarden is de Italiaanse wet van toepassing en in het bijzonder het Wetsdecreet no. 206/2005 aangaande contracten op afstand en Wetsdecreet no. 70/2003 aangaande bepaalde aspecten van e-commerce.